... 1. český Sudoku server:

Právní podmínky

Právní podmínky uživání stránek sudokuonline.cz

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT TYTO WEBOV0VÉ STRÁNKY. Přístup k webové stránce sudokuonline.cz (dále jen "webu") a její užívání podléhá těmto podmínkám a všem příslušným právním předpisům. Užíváním této stránky (tj. prohlížením, přihlašování, nebo zadáváním dat apod.) vyjadřujete svůj bezvýhradní souhlas s těmito podmínkami a zavazujete se je respektovat.
Provozovatelem webu je Marek Čierny, IČ: 74284254, Konečného 4, 61500 Brno, ČR.

Obecné podmínky užití

  1. Veškeré materiály na této stránce (tj. veškeré texty, obrázky atd.) jsou předmětem ochrany dle příslušných předpisů upravujících autorská práva a jiná práva k nehmotným statkům.
  2. Provozovatel webu nenese žádnou odpovědnost za to, že informace, kterou jsou uvedeny na této webové stránce, jsou přesné, aktuální či úplné. Osoba, která se spoléhá na materiály uvedené na této stránce, tak činí vždy na své vlastní riziko a odpovědnost.
  3. Provozovatel neposkytuje žádné záruky, že materiál na této stránce je úplný, přesný, spolehlivý, aktuální, neporušující práva třetí osob; že přístup na tuto webovou stránku bude bez přerušení nebo bezproblémový; že tato webová stránka bude bezpečná; že jakákoliv rada nebo názor získaný od provozavatele prostřednictvím této webové stránky je přesný nebo se na něj dá spolehnout a veškerá tvrzení nebo záruky jsou výslovně odmítnuty.
  4. Prozovatel neodpovídá za žádné přímé, náhodné, následné či nepřímé škody vzniklé v důsledku přístupu, nemožnosti přístupu či použití obsahu této stránky, zahrnujíce jakoukoliv škodu, která může vzniknout v důsledku stažení jakékoliv informace či materiálu z této stránky.

Ochrana soukromí

  1. Provozovatel respektuje Vaše soukromí. Webové stránky jsou vytvořeny tak, abyste je mohli navštívit bez nutnosti sdělit svoji totožnost nebo jakékoliv osobní údaje. Jestliže se rozhodnete poskytnout nám své osobní údaje, použijeme je pouze s cílem podporovat Vás jako uživatele našich webových stránek a zvyšovat Vaše pohodlí.
  2. Odkazy na webové servery třetích stran uvádíme pouze pro Vaše pohodlí a neneseme zodpovědnost za jejich obsah ani za politiku Ochrany soukromí, která je na nich uplatňována. Pokud tyto odkazy použijete, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí.
  3. Provozovatel webu si vyhrazuje právo zaznamenávat některé údaje o prohlížení a navštěvovanání webu, zejména a nikoli výlučně: IP adresa, ISP (internet service provider), informace o Vašem OS a prohlížeči, čas návštěvy, navštívená adresa. A to za účelem vyhodnocování návštěvnosti formou vytváření souhrnných statistických dat o chování uživatelů.
  4. Provozovatel používá Cookies a Web Beacons pro uchovávání informací o Vašich preferencích (např. defaultní nastavení některých formulářových polí) nebo pro jiný mechanismus vedoucí k pohodlnějšímu užívání tohoto webu.
  5. Provozovatel webu si vyhrazuje právo zobrazovat reklamy třetích stran. Některé z těchto reklam na tomto webu mohou využívat technologii jako cookies a web beacons, čímž mohou být poskytnuty třetím stranám (např. společnosti Google přes program Adsense) informace obsahující vaši IP adresu, ISP (internet service provider), informace o Vašem OS a prohlížeči, čas návštěvy, navštívenou adresu, informace o podpoře objektů zobrazovaných pomocí Flash playeru. Tyto informace mohou být shromažďovány po dobu, kdy bude na webových stránkách poskytována reklama. Detailní informace o pravidlech prohlížení reklam Adsense se můžete dozvědět na adresách google.com/adsense, google.cz/privacy_cookies.html, případně zrušit příjem "DART" cookies na www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html.
  6. V případě, že si nepřejete, aby byly na Vašem pocítači ukládány informace ve formě cookies, můžete tak učinit v nastavení svého prohlížeče, firewallu, nebo v jiných zabezpečovacích aplikacích (např. Norton Internet Security). Tato volba může mít vliv na prvky nebo funkce, které podporu cookies vyžadují.

Dotazy a připomínky

Pokud máte jakékoli dotazy např. ohledně podmínek užití některých obsahových prvků na tomto webu, prosím kontaktujte provozovatele.
SudokuOnline.cz: 1. český Sudoku server | mapa serveru | právní podmínky
slovensky | polski | auf deutsch | in english | français | vybrat jazyk:
© Marek Čierny, 2007-2023